Školní družina

 

Školní družina organizuje pravidelné činnosti, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování formou didaktických her. Základním prostředkem práce v ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.).

 

Naše školní družina nabízí:

  • Zájmové vzdělávání hrou a formou zájmových a spontánních činností, odpočinku a relaxace
  • Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě
  • Rozvíjíme schopnost spolupracovat
  • Učíme aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví
  • Vedeme je k otevřené komunikaci
  • Vytváříme u žáků kladný vztah k práci své i druhých, vedeme je k dokončování započaté práce a k udržování pořádku
  • Pečujeme o školní zahradu, chráníme životní prostředí, třídíme odpad
  • Rozvíjíme u žáků tvořivost, fantazii a estetické vnímání
  • Vedeme žáky k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvíjíme schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení

 

                                                                                            Vychovatelka ŠD: Jaroslava Uhlířová

                                                

Vyberte si z právě rozbalené nabídky vpravo a nahlédněte podrobněji do naší činnosti.

 

Vyhledávání

2010-2019 Pospíšilová Veronika

Vytvořeno službou Webnode