CO NA NÁS ČEKÁ?

 

MALÝ CESTOVATEL

Vypracovala: Mgr. Ivana Petrželová

 

Plán bude realizován jako celoroční hra ve školní družině. Komplexně napomáhá k naplňování očekávaných výstupů vzdělávacích oborů
a průřezových témat. Plán zájmového vzdělávání vychází z požadavků ŠVP.

 

Charakteristika plánu zájmového vzdělávání

Malý cestovatel se vydá na výlet za poznáním a zábavou. Bude se přenášet ze světa reálného do světa fantazie, snů a přání. Vydá se na cestu, využije své schopnosti a dovednosti, využije vlastní tvořivou sílu, uplatní své představy, splní sobě a i třeba druhým přání. Mnohé se při putování naučí.

 

Orientace v terénu s využitím svých smyslů, načerpaných poznatků a osvojených dovedností mu umožní přenášet se v čase a prostoru. Pomáhat mu budou pohádky a příběhy, které již zná a také ty, se kterými se seznámí. Zážitky a nové poznatky si pečlivě zaznamená. Až se setká s ostatními cestovateli, podá zprávy a také představí, čemu se při cestování přiučil. Každé cestování přináší také úskalí, zkusí překonat překážky fyzické i psychické, a tak se pokusí zvyšovat svoji odolnost a zocelovat sám sebe. Cestovatel nemusí spoléhat jenom na své síly, může využít pomoc kamarádů, techniky a písemných zdrojů. 

 

Každý má v sobě spoustu schopností, o kterých třeba ani neví. Cestovatelé je v sobě budou objevovat a upevňovat, skládat je do jednoho celku, dávat je do „batůžku„ a na konci každého měsíce se o radosti a strasti z cestování podělí. Společně je oslaví tancem, hudbou, dílnami, hrami a turnaji. Cestovatelé se přirozeně těší, že na konci školního roku z nich budou všestranně rozvíjející se děti s výbavou, která se bude do života určitě hodit. Cestovatel a jeho putování představuje v tomto programu soubor různých dovedností, poznatků, schopností.

 

Cestovatele budou provázet básně, písně, tance, pohádky, vyzkouší nové hry, hádanky, rébusy, utká se v turnajích a soutěžích, zkusí vytvořit výtvarná, rukodělná, aj. díla, ověří a posílí svoje fyzické i psychické síly.

 

Aktivita cestovatele je neomezená. I když je dobrovolná, žáci se nemusí aktivit vždy účastnit, všichni zúčastnění jsou k jakékoliv aktivitě průběžně motivováni.

Na každý měsíc ve školním roce je určen jeden symbol, který představuje některou z lidských vlastností.  Po splnění obdrží malý cestovatel záznam do svého putovního plánu a může putovat dál. Úspěšní obdrží také drobnou věcnou odměnu.

Některé úkoly budou odstupňovány dle věkových zvláštností žáků - pro mladší žáky jednodušší (odpovědi ústně, starší písemně apod.). I bodování bude ve dvou kategoriích: pro 1. + 2. ročník
a pro 3. - 4. ročník.

 

Hlavní úkol mohou děti zkoušet plnit po celý měsíc, pokud se jim nebude dařit, budou mít možnost zkusit to vícekrát.

Během jednotlivých měsíců budou žáci plnit úkoly (jeden hlavní a další "malé" úkoly), žák obdrží příslušný počet bodů do své cestopisné karty s mapou s 12 políčky. Záznamy o aktivitě všech žáků budou stále přístupné na nástěnce, aby měl každý stále na očích, jak se mu daří. Po splnění jednotlivých úkolů obdrží razítkový symbol do svého putovního záznamu. Každý měsíc se svojí aktivitou může pokoušet o získání symbolu. Cílem je získat co nejvíce symbolů, ty jsou indiciemi k odhalení objevu v závěru cesty.

 

Na konci školního roku proběhne vyhodnocení. Žáci vyhodnotí obtížnost úkolů, co se jim líbilo a co se naučili nového. Všichni, kdo budou mít svoje cestovatelské mapky patřičně zaplněny symboly, získají drobné věcné odměny.

 

Cílem je zaujmout, pobavit, získat hravou formou spoustu vědomostí a dovedností, které dále využijí a rozvinou. Hry motivované pohádkami
i příběhy rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, myšlení, předvídavost, pobízí k výtvarným a rukodělným činnostem. V kolektivu má možnost své výkony srovnat s ostatními. Prostřednictvím nabízených činností se děti naučí porozumět sobě i svým kamarádům, lépe komunikovat mezi sebou, citlivěji chápat a ovlivňovat mezilidské vztahy. Velká pozornost při všech činnostech bude směřována na svobodný projev dítěte, s možností využití vlastních nápadů a myšlenek.

Žáci se tak posunou o krok blíže ke schopnosti uvědomovat si svoje vlastnosti, dovednosti, chápat a tolerovat odlišné způsoby jednání při práci ve skupině. Společně sdílí radost ze splnění dlouhodobého úkolu. V neposlední řadě si posílí pěkný vztah ke své škole, obci a k prostředí, ve kterém žijí. 

Vyhledávání

2010-2018 Pospíšilová Veronika

Vytvořeno službou Webnode