Šablony I.

 

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Lipník,

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005330

 

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 484.248,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Vyhledávání

2010-2019 Pospíšilová Veronika

Vytvořeno službou Webnode